Racjonalna Terapia Zachowań

RTZ czyli Racjonalna Terapia Zachowań

RTZ to terapia, która przynosi efekty długotrwale mimo, że jest stosowana krótkoterminowo. Dotyczy problemów poznawczych, emocjonalnych, społecznych i duchowych osoby badanej. Terapia ta wywodzi się z terapii poznawczo-behawioralnej.

Terapia RTZ powoduje, że pacjent zmienia przekonania nieracjonalne. To one są najczęstszą przyczyną problemów emocjonalnych człowieka oraz wpływają na irracjonalne zachowania, które zaniżają jakość życia i utrudniają je. W tego rodzaju terapii wiele pracuje się z wyobraźnią - to ona kształtuje motywację pacjentów.

RTZ uczy technik radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, co powoduje, że pacjent zyskuje w trakcie terapii narzędzia samopomocy. Nawet jeżeli wcześniej pacjent nie widział rozwiązania danych sytuacji, po terapii ulegnie to zmianie. RTZ daje więc pacjentom możliwość samodzielnego korzystania z technik terapeutycznych po zakończeniu terapii.