Interwencja kryzysowa

Interwencja Kryzysowa

Jest to terapia krótkoterminowa skierowana do osób, które znalazły się w kryzysie psychologicznym. Kryzys psychologiczny ma swoją przyczynę w bardzo rozmaitych uwarunkowaniach i przeżyciach - są to między innymi śmierć bliskiej osoby, wypalenie zawodowe, kryzys związku. Kryzysu doświadczają ofiary przestępstw i przemocy czy wypadków lub katastrof.

Interwencję kryzysową stosuje się również wobec osób, które są narażone na duży stres, na przykład policjantów, ratowników medycznych, strażaków, managerów korporacji oraz żołnierzy.

Kryzys psychologiczny występuje wtedy, gdy osoby nim dotknięte nie posiadają zasobów umożliwiających im samodzielne wyjście z sytuacji dla nich trudnych, sytuacji kryzysowych, co sprawia iż ich umiejętności radzenia sobie w owych sytuacjach są niewystarczające.

Kryzys psychologiczny bazuje zazwyczaj na czterech płaszczyznach:

  • kryzys rozwojowy to kryzys związany np. z urodzeniem dziecka czy ukończeniem szkoły, zmianą pracy lub jej utratą, zakończeniem dotychczasowego związku (np. rozwód). Pojawia się, kiedy osoba nim dotknięta wchodzi w nową rolę i nie umie się w niej odnaleźć;
  • kryzys sytuacyjny- pojawia się, gdy człowiek doświadcza nieoczekiwanego i najczęściej niechcianego zdarzenia - śmierć bliskiej osoby, dotknięcie niepełnosprawnością; 
  • kryzys egzystencjalny- jest on zazwyczaj przeżywany w połowie życia, kiedy człowiek dokonuje bilansu dotychczasowych osiągnięć, efektów podjętych decyzji;
  • kryzys środowiskowy – ten rodzaj związany jest ze stratą oraz nagłą zmianą realiów życia z powodu doświadczenia klęsk żywiołowych np. utrata majątku w wyniku powodzi, pożaru.

Wsparcie w interwencji kryzysowej polega na przejściu 12 (lub w razie potrzeby większej ilości) spotkań terapeutycznych. Interwencja kryzysowa pozwala przywrócić osobę cierpiącą społeczeństwu - pacjent nabiera poczucia sensu i zaczyna dostrzegać swoje znaczenie, osoby cierpiące zaczynają obierać cele.

Interwencja kryzysowa nie wyeliminuje cierpienia całkowicie, gdyż rany które spowodowały, że dana osoba znalazła się w kryzysie będą zabliźniać się znacznie dłużej niż trwa interwencja, lecz wtedy, jeśli zachodzi taka konieczność można skierować pacjentów na terapię. 

Interwencja kryzysowa wzmocni osobę potrzebującą pomocy psychologicznej, da jej odpowiednie umiejętności, wiedzę na temat własnego stanu psychicznego, pełny wgląd w sytuację kryzysową oraz da jej zasoby umożliwiające skuteczne, samodzielne i możliwie najmniej bolesne pokonanie przeciwności losu.

Przebieg każdego kryzysu jest odpowiednio długi i każdy człowiek potrzebuje wielu tygodni, by powrócić do normalnego funkcjonowania. W naturalnych warunkach kryzys trwa różnie w zależności od jego charakteru, przyczyn i zasobów osoby dotkniętej kryzysem-  około roku w przypadku żałoby lub do 3 miesięcy (rozpad związku uczuciowego).