Wykształcenie i umiejętności

Specjalista

Jestem psychologiem, pedagogiem oraz psychologiem dziecięcym, terapeutą I stopnia RTZ – Racjonalnej Terapii Zachowań, interwentem kryzysowym, psychotraumatologiem, psychoneuroterapeutą EEG Biofeedback.

Studia magisterskie ukończyłem na wydziale psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

 

Psycholog Wojciech Kopytek Skierniewice

 

Wykształcenie: 

 • Psychologia, doktoranckie
  Instytut Psychologii Polska Akademia Nauk
 • Przygotowanie pedagogiczne, studia podyplomowe 
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
  październik 2014r. – lipiec 2015r. 
 • Psychotraumatologia, studia podyplomowe 
  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
  listopad 2011r. - styczeń 2013r.  
 • Psychologia Transportu oraz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, studia podyplomowe 
  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 
  październik 2010r. - lipiec 2011r.  
 • Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej, studia podyplomowe 
  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 
  styczeń 2010r. - wrzesień 2010r.  
 • Psychologia, Psychologia Stosunków Miedzykulturowych, odbyte liczne kursy specjalizacyjne z wielu gałęzi psychologii, studia magisterskie 
  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 
  październik 1999r. - październik 2009r.  


Specjalizuję się w:

 • psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej - specjalistyczne studia podyplomowe w tym zakresie ukończyłem w Centrum Kształcenia Praktycznego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie w 2010 roku,
 • psychotraumatologii - w trakcie tych studiów nabyłem praktyczne umiejętności w zakresie: diagnozy różnicowej zaburzeń po stresie traumatycznym u dzieci, młodzieży oraz dorosłych w następstwie zdarzeń o charakterze losowym (katastrofy naturalne, zdarzenia komunikacyjne, powodzie) oraz spowodowanych udziałem innych ludzi (przemoc psychiczna i fizyczna, gwałt) i wczesnej interwencji po traumatycznych zdarzeniach oraz terapii skoncentrowanej na traumie dzieci, młodzieży i dorosłych ofiar traumy.
 • Terapia w nurcie RTZ – Racjonalnej Terapii Zachowań polegającej na zmianie irracjonalnych zachowań i przekonań pacjentów mających negatywny wpływ na samopoczucie, a w rezultacie powodujących spadek komfortu życia pacjentów. RTZ ma za zadanie przywrócić spokój i harmonię w życiu człowieka. 
 • Nabyte umiejętności praktyczne: diagnoza zaburzeń po stresie traumatycznym; psychologiczne metody terapii zaburzeń pourazowych – procedury przedłużonej ekspozycji - PE, procedury przetwarzania poznawczego i procedury - EMDR; terapii PTSD i złożonego PTSD. Prowadzę również warsztaty psychoedukacyjne

 

Dodatkowe kwalifikacje oraz członkostwo w stowarzyszeniach branżowych

 • W 2011 roku ukończyłem studia podyplomowe z zakresu Psychologii Transportu oraz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Instytucie Transportu Samochodowego – ITS oraz Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie – SWPS, posiadam uprawnienia do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców.
 • Od maja 2011 jestem członkiem PTBST - Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym
 • Od maja 2012 jestem członkiem oraz członkiem rady nadzorczej PSTBiC - Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Biznesu i Coachingu

Moje pasje i zainteresowania to fotografia i literatura. Kocham utrwalać rzeczywistość w obiektywie aparatu, jak również kreować fikcję na kartkach papieru.