Wykształcenie i umiejętności

Specjalista

Jestem magistrem Psychologii o specjalności psychologia stosunków międzykulturowych oraz absolwentem studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej, Psychotraumatologii, Uprawnień Pedagogicznych, obecnie jestem w trakcie specjalizacji i certyfikacji z zakresu Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej (CBT).
Doświadczenie zawodowe zdobywałem m. in. na Oddziale Rehabilitacji oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach czy Poradni Zdrowia Psychicznego w NZOZ Neuromedyka w Żyrardowie.

Pracuję jako psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego w NZOZ Neuromedyka w Żyrardowie, w Szkole Podstawowej w Guzowie, Klinice Alfa w Sochaczewie oraz prowadzę prywatną praktykę psychologiczną Studio Nowych Możliwości Pracownia Psychologiczna. Współpracuję z Lux Med Sp. z o.o. jako psycholog, psychoterapeuta i interwent kryzysowy. Prowadzę warsztaty oraz szkolenia z zakresu np. psychologii zdrowia dotyczące wypalenia zawodowego, promocji zdrowia, przeciwdziałania stresowi w miejscu pracy. Współtworzę kampanie medialne.

Moim głównym nurtem pracy jest psychoterapia poznawczo – behawioralna (CBT). Jestem w trakcie certyfikacji w tym nurcie psychoterapii.

 

Psycholog Wojciech Kopytek Skierniewice

 

 

Wykształcenie:

·         Psychoterapia Poznawczo - Behawioralna - CBT, studia podyplomoweSWPS Uniwersytet Humanistycznospołecznyod wrzesień 2017r.  

·         Psychologia, studia doktoranckieInstytut Psychologii Polska Akademia Nauk

·         Przygotowanie pedagogiczne, studia podyplomowePaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicachpaździernik 2014r. – lipiec 2015r.

·         Psychotraumatologia, studia podyplomoweSWPS Uniwersytet Humanistycznospołecznylistopad 2011r. - styczeń 2013r.  

·         Psychologia Transportu oraz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, studia podyplomowe SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny  październik 2010r. - lipiec 2011r.  

·         Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej, studia podyplomowe SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny styczeń 2010r. - wrzesień 2010r.  

·         Psychologia, Psychologia Stosunków Międzykulturowych, odbyte liczne kursy specjalizacyjne z wielu gałęzi psychologii, studia magisterskie Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej październik 1999r. - październik 2009r.  

 

Specjalizuję się w:     

 

·         Psychoterapii poznawczo - behawioralnej - jestem w trakcie czteroletniego szkolenia i certyfikacji w szkole Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej,

·         Psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej - specjalistyczne studia podyplomowe w tym zakresie ukończyłem w Centrum Kształcenia Praktycznego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie w 2010 roku,

·         Psychotraumatologii - w trakcie tych studiów nabyłem praktyczne umiejętności w zakresie: diagnozy różnicowej zaburzeń po stresie traumatycznym u dzieci, młodzieży oraz dorosłych w następstwie zdarzeń o charakterze losowym (katastrofy naturalne, zdarzenia komunikacyjne, powodzie) oraz spowodowanych udziałem innych ludzi (przemoc psychiczna i fizyczna, gwałt) i wczesnej interwencji po traumatycznych zdarzeniach oraz terapii skoncentrowanej na traumie dzieci, młodzieży i dorosłych ofiar traumy.

·         Terapia w nurcie RTZ – Racjonalnej Terapii Zachowań polegającej na zmianie irracjonalnych zachowań i przekonań pacjentów mających negatywny wpływ na samopoczucie, a w rezultacie powodujących spadek komfortu życia pacjentów. RTZ ma za zadanie przywrócić spokój i harmonię w życiu człowieka.

·         Nabyte umiejętności praktyczne: Psychoterapia, diagnoza zaburzeń osobowości, diagnoza zaburzeń po stresie traumatycznym; psychologiczne metody terapii zaburzeń pourazowych – procedury przedłużonej ekspozycji - PE, procedury przetwarzania poznawczego i procedury - EMDR; terapii PTSD i złożonego PTSD. Prowadzę również warsztaty psychoedukacyjne.

 

Dodatkowe kwalifikacje oraz członkostwo w stowarzyszeniach branżowych

·         W 2011 roku ukończyłem studia podyplomowe z zakresu Psychologii Transportu oraz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Instytucie Transportu Samochodowego – ITS oraz Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie – SWPS, posiadam uprawnienia do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców.

 

·         Od maja 2011 r. jestem członkiem PTBST - Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym

·         Od maja 2012 r. jestem członkiem oraz członkiem rady nadzorczej PSTBiC - Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Biznesu i Coachingu

·         Od 15.09.2015 r. jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR

·         Od 02.11.2018 r. jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej