Leczenie PTSD

Leczenie PTSD (stresu pourazowego)

Zespół stresu pourazowego (PTSD) jest jednym z najczęstszych zaburzeń lękowych. Powstaje na skutek traumatycznych przeżyć, takich jak np. wypadek samochodowy, wojna czy gwałt. Zaburzenie uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie człowieka, ponieważ osoba u której wystąpiło PTSD koncentruje się na swoich lękach.

Metody leczenia stresu pourazowego

Obecnie istnieje wiele skutecznych metod, które umożliwiają leczenie PTSD. Jedną z najbardziej efektywnych metod jest terapia poznawczo-behawioralna. Na czym ona polega? Podczas spotkań terapeuta wraz z pacjentem rozmawiają o przeżytej traumie. Na tej podstawie pacjent zaczyna inaczej myśleć o dotychczasowym przeżyciu. Zazwyczaj największe zmiany zachodzą pomiędzy myślami takiej osoby, które mają znaczący wpływ na emocje i zachowanie. Pacjenci z PTSD niekiedy obwiniają siebie za całe zdarzenie. Zastanawiają się, czy mogliby postąpić inaczej. Dzięki terapii postawa pacjentów staje się mniej negatywna.

Terapia ekspozycyjna

Inną skuteczną metodą w leczeniu PTSD jest terapia ekspozycyjna. Główne założenie tej terapii polega na tym, że pacjenci odczuwają silny lęk na myśl o traumatycznym zdarzeniu. Na skutek wielokrotnego opowiadania terapeucie o swoim przeżyciu, pacjent stopniowo uczy się kontrolować swoje emocje i zachowanie. Istota jest w tym rola terapeuty. Przede wszystkim musi stworzyć bezpieczeństwo pacjentowi, dzięki któremu łatwiej będzie mu opowiadać o swojej traumie. Ilość i czas spotkań uzależniona jest od konkretnego przypadku.