Cennik

Cennik usług

 


Pierwsza wizyta konsultacyjna - wywiad psychologiczny  150 zł
Pełna diagnoza psychologiczna i neuropsychologiczna od 400 zł
Terapia dzieci i młodzieży 50 min. 120 zł
Wizyta domowa 50 - 90 min. od 180 zł
Pomoc psychologiczna na skype 50 min. od 120 zł
Terapia par i rodzin na skype 50- 90 min. od 180 zł
Coaching 50-90 min. od 450 zł
Psychoterapia poznawczo - behawioralna 50 min. 120 zł
Diagnoza iq - ilorazu inteligencji (test wechslera) 250 zł
Psychoterapia od 120 zł
Interwencja kryzysowa 50-90 min. od 120 zł
Terapia par i rodzin 50- 90 min. od 180 zł
Wsparcie dla służb mundurowych i ratowniczych 50 min. od 150 zł
Zwykła wizyta 50 min. 120 zł
Psychoterapia na skype 50 min. 120 zł
Interwencja kryzysowa na skype 50-90 min. od 120 zł
Coaching na skype 50-90 min. od 250 zł
Psychoterapia poznawczo - behawioralna na skype 50 min. 120 zł
Opinia psychologiczna od 120 zł