Praca z dziećmi i młodzieżą

Praca z dziećmi i młodzieżą

Świadczę profesjonalną pomoc dzieciom i młodzieży mającym trudności w kontaktach ze środowiskiem rówieśniczym i nauczycielami, przejawiającym zachowania agresywne i autodestrukcyjne (np.: autoagresywne – samookaleczanie; agresywne – przemoc wobec rodziców, rówieśników i otoczenia).

Pomagam dzieciom i młodzieży przeżywającym stany lękowe (koszmary nocne, niechęć chodzenia do szkoły, wycofanie się z kontaktów z rówieśnikami, stany smutku i zobojętnienia), dzieciom molestowanym seksualnie i po urazach psychicznych (rozstanie rodziców, rozwód, nękanie przez grupę rówieśniczą, choroba rodzica, śmierć rodzica, wypadek komunikacyjny), zajmuję się również terapią traumy w postaci PTSD (zaburzenia stresowego pourazowego).

Pracuję systemowo - z dzieckiem indywidualnie, z rodzicami i przy współpracy z nauczycielami/opiekunami dziecka. Prowadzę obserwacje psychologiczną dziecka w jego środowisku naturalnym (przedszkole, szkoła).