Usługi psychologiczne

Zakres usług

1. Prowadzę pomoc psychologiczno – psychoterapeutyczną w nurcie:

Moją specjalizacją jest pomoc osobom, które w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń zostały narażone na przeżycie traumy i nie potrafią poradzić sobie z jej następstwami.

2. Zajmuję się diagnozą:

 • depresji,
 • nerwic,
 • fobii i lęków,
 • terapią traumy,
 • zaburzeń osobowości wywołanych traumą,
 • chorób psychosomatycznych.

Diagnoza psychologiczna ma na celu określenie stopnia głębokości deficytów poznawczych i zaburzeń organicznych, będących następstwem: choroby Alzhaimer’a, otępień, udarów naczyniopochodnych ,urazów głowy, oszacowanie ilorazu inteligencji – IQ, określenie profilu osobowości.

3. W trakcie diagnozy psychologicznej przeprowadzam testy psychologiczne mające na celu oszacowanie:

 • ilorazu inteligencji,
 • profilu osobowości,
 • temperamentu,
 • predyspozycji zawodowych,
 • stopnia zaburzeń organicznych.

4. Warsztaty psychoedukacyjne- prowadzone przeze mnie zajęcia psychoedukacyjne są stworzone pod kątem przygotowania młodych małżeństw oraz par spodziewających się dziecka do nowych warunków jakie zaistnieją w rodzinie po pojawieniu się potomka. Narodziny dziecka są szczęściem dla jego rodziny jednakże są również sytuacją kryzysową, gdyż stwarzają one nowe warunki i wyzwania, do których rodzice nie są przyzwyczajeni, co może doprowadzić do powstania narastania kryzysu małżeńskiego. Podczas zajęć prowadzone są dyskusje na temat obaw i oczekiwań partnerów wobec siebie i współmałżonka jak również nowej sytuacji zaistniałej w powiększonej rodzinie.

Psycholog Wojciech Kopytek Skierniewice